Основна школа 'Вук Караџић' Пожаревац

Фотогалерија Преузимања
 
Учитељи Школска 2013-2014. година Е-пошта

 

Стручно веће за разредну наставу
 • Милош Мијатовић - наставник разредне наставе
 • Јелена Лукић  - професор разредне наставе
 • Данијела Дракулић  - професор разредне наставе
 • Сања Николајевић- професор разредне наставе
 • Марица Ђокановић   - професор разредне наставе
 • Милена Ђурић - професор разредне наставе
 • Маја Милошевић професор разредне наставе
 • Јасмина Видојевић  - професор разредне наставе

 

  II разред

 • Јелена Смиљковић професор разредне наставе
 • Горица Станојевић - наставник разредне наставе
 • Душица Пешић - професор разредне наставе
 • Сања Николајевић - професор разредне наставе  
 • Марица Ђокановић   професор разредне наставе
 • Виолета Филиповић - професор разредне наставе
 • Бобан Марковић - професор разредне наставе
 • Љиљана Стефановић - учитељ
 • Ангелина Милутиновић - учитељ

 

 • Зорица Чупић - наставник разредне наставе
 • Снежана Живковић - наставник разредне наставе
 • Драгољуб Милановић - учитељ
 • Сања Николајевић професор разредне наставе
 • Будимка Миладиновић - наставник разредне наставе
 • Милена Ђурић - професор разредне наставе
 • Маја Милошевић професор разредне наставе
 • Јасмина Видојевић - професор разредне наставе

 

 

 • Јасмина Станисављевић - наставник разредне наставе
 • Весна Рајчић - наставник разредне наставе
 • Татјана Цојкић - професор разредне наставе
 • Сања Николајевић професор разредне наставе 
 • Будимка Миладиновић - наставник разредне наставе
 • Виолета Филиповић  - професор разредне наставе
 • Бобан Марковић  - професор разредне наставе
 • Љиљана Стефановић - учитељ
 • Ангелина Милутиновић - учитељ