Основна школа 'Вук Караџић' Пожаревац

Фотогалерија Преузимања
 
Насловна arrow Запослени arrow Стручни сарадници
Стручни сарадници Е-пошта

 

Психолошко-педагошка служба

У нашој школи постоји континуирана и ефикасна сарадња учитеља и педагошко-психолошке службе са родитељима и ученицима. Наша школа је отворена за индивидуалне разговоре са родитељима сваког дана од 09:35 до 09:55 часова у разредној настави и од 10:40 до 11:00 часова у предметној настави, док је педагошко-психолошка служба на располагању родитељима и ученицима сваког радног дана од 08:00 до 19:00 часова. 

 

Невена Јанковић

    Невена Јанковић - школски педагог

    Рођена је 1983.године у Смедереву. Завршила је Гимназију у Смедереву, а након тога  Фиолозофски факултет, смер педагогија,  у Београду 2009. године. Прво радни однос заснива у септембру 2011. године у ОШ "Бранко Радичевић" у Лугавчини, општина Смедерево, а затим, у септембру 2012. године, у ОШ "Милош Савић" у Лучици, општина Пожаревац. 

  У основној школи  "Вук караџић" у Пожаревцу почиње да ради 01.09.2013.године на месту школског педагога.

  контакт

 

                                                                                   Драгана Петровић- школски психолог-педагог  

            Основно и средње образовање завршила је у Пожревцу, где је и рођена 1962.годинe.
        Након завршетка студија  (1987.год.) на групи за школску психологију-педагогију Филозофског факултета у Београду, следи дугогодишња  богата професионална каријера , како у установама образовања и васпитања, тако и у правосуђу. Као свестрани стручњак учетвовала је у  реализацији  бројних пројеката као што су : Развојно планирање, Смовредновање рада школе, Креативна школа , Инклузивно образовање, Дигитална и Самсунг учионица, Развионица и др. Добитница је Признања за Дан просветних радника и Повеље Културно просвете заједнице. Дугогодишњи директор ОШ „Десанка Максимовић“. 
Од септембра 2015.године налази се на радном месту стручног сарадника у ОШ „Вук Караџић“. Превентивни рад са ученицима, бројни видови интерног стручног усавршавања за наставнике и стално истраживање педагошке праксе области су које највише преокупирају школског психолога у настојању да унапрди квалитет образовања и васпитања.
Уз свој стручан, савестан, креативан  и одговоран начин рада Драгана је психолог коме се деца и родитељи радо обраћају. 

 

Валентина Миладиновић

 

Валентина Миладиновић - школски библиотекар
 

  Рођена је 20.03.1977 године у Пожаревцу. Завршила је Филолошки факултет, смер за библиотекарство и информатику. У школи ради од 2001 године.