Основна школа 'Вук Караџић' Пожаревац

Фотогалерија Преузимања
 
Насловна
Професионална оријентација Е-пошта
       Програм ''Професионална оријентација'', који је за ученике изузетно занимљив и користан, састоји се од низа радионица где ученици на пријемчив, конструктиван и активан начин откривају своје способности, потенцијале, вредности и компетенције; долазе до драгиоцених информација важних за избор занимања; стичу знања о занимањима и реално се суочавају са њима; добијају информације о могућностима запошљавања и сл.
       На крају ове обуке деца ће бити оспособљена да промишљено, ваљано и реално одлуче о избору школе и занимања, да планирају своју професионалну каријеру и укључе се у свет занимања. Поред осталиx  овај пројекат подржавају и Министарство просвете Републике Србије и Министарство за омладину и спорт.