Основна школа 'Вук Караџић' Пожаревац

Фотогалерија Преузимања
 
Насловна
Извештај о ПО Е-пошта

На основу досадашњег рада и искуства можемо закључити да су ученици, њихови родитељи и запослени у школи дали подршку започетој имплементацију ПО. Родитељи су добро одреаговали на увођење новина и поједини су спремни да активно учествују у имплементацији ПО. Ученицима је имплеменатација ПО занимљива и након реализације по две радионице показали су интересовање и активност.

Директор школе схвата озбиљност даљег рада на имплементацији ПО у нашој школи и спреман је да изађе у сусрет нашим захтевима кад год је то потребно, а посебно ће његова улога бити значајна када започнемо сарадњу са локалном заједницом и локалним институцијама.

Наставници Српског језика, Грађанског васпитања и Ликовне културе, као и одељенске старешине, добили су планове и програме реализације радионица. Све што је планирано за новембар 2011. године је и реализовано. Реализоване су по две радионице у сваком одељењу 7. и 8. разреда. Прва радионица је реализована у форми родитељског састанка (са родитељима и децом), а друга радионица је реализована у оквиру часа Српског језика. То важи и за 7. и за 8. разред. Обухваћени су сви ученици 7. и 8. разреда. Обе радионице у оба разреда су реализоване у учионицама које припадају датим одељењима.

Сарадња са локалном заједницом и локалним институцијама још увек није остварена, јер није било потребе. Та сарадња ће се остварити када кренемо са реализацијом Модула 2. Сарадња са ментором је константна и доприноси ефикаснијем и квалитетнијем раду.

Чланови тима за ПО су веома мотивисани за рад на имплементацији ПО. Сматрамо да је програм ПО веома детаљан, практичан и да ће његово остварење довести до крајњег циља – да оспособимо ученике да донесу што ваљанију одлуку о даљем школовању (запослењу). Као потешкоћу и сметњу за потпуну имплементацију ПО можемо навести време. Пошто смо са реализацијом радионица започели крајем новембра, а у сваком разреду има по 30 радионица које треба одржати са око 260 ученика, биће тешко реализовати целокупан програм ПО. Да је имплементација ПО у школи започета у септембру, таквих проблема не би било. Бољој имплементацији ПО би такође користило да постоји просторија опремљена искључиво за реализацију програма ПО.