Основна школа 'Вук Караџић' Пожаревац

Фотогалерија Преузимања
 
Насловна arrow Новости arrow Пројекти
Пројекти Е-пошта
РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ

Основни циљ наше школе је да унапређивањем квалитета сарадње између свих интересних група с фокусом на развој ученика будемо ефикасна, квалитетна и савремена школа. 

Да бисмо постигли жељене резултате, потребно је ићи корак по корак у остваривању појединачних циљева:

  1. Подизање квалитета наставе опремањем школе новим наставним средствима и увођењем нових метода и облика рада
  2. Подизање квалитета школске климе унапређивањем сарадње међу интересним групама         
  3. Подизање квалитета ваннаставних активности на виши ниво сарадњом школе са локалном заједницом

 

ПРОЈЕКАТ: "БИБЛИОТЕКА У НОВОМ ОДЕЛУ"

Сасвим је сигурно да се образовање више не заснива на наставнику и уџбенику као јединим изворима знања, нити пак на школском амбијенту типа «празних учионица». Прилагођавајући се најновијим тенденцијама образовању, сматрамо да би  коришћење информационих технологија олакшало нове приступе процесу учења, што би за резултат имало подизање ефикасности рада наше школе.

Циљеви и задаци који се постављају данашњој школи, као и улога коју имају савремени медији у њиховом остваривању усмеравају организацију наше  школе ка мултимедијалном и културном центру средине. Наша школа се све више и брже отвара према средини, програмски, просторно, својим ресурсима и у сваком другом погледу.

Школска библиотека наше школе, у чијем је склопу медијатека, данас има две функције, издавање књига и дистрибуирање уџбеника. Пројектом «Библиотека у новом оделу» желимо да школска библиотека постане центар у коме ће се изводити настава по најновијим методама и облицима рада. Коришћењем рачунара, Интернета, видео-пројектора и стручне литературе коју школа и библиотека поседују, професори, наставници и учитељи моћи ће да изводе много квалитетнију наставу. Наредни корак који је у плану био би оснивање Интернет клуба за ученике.

Коришћењем разноврсних образовних софтвера и Интернета, уз остале облике и методе рада у школи, омогућава се да се настава организацијски, методички и садржински подиже на знатно виши ниво, да се мултимедијалним приказом дају занимљиве информације ученицима, као и да се квалитетно презентује наставна грађа. Поред тога, наставна грађа се прилагођава интересовањима, потребама, могућностима и темпу рада сваког ученика, услед чега се повећава мотивација, активност и допринос ученика настави и своме развоју. Значајно је рећи да је у потпуности присутна вишесмерна комуникација, да ученик остварује пуни успех у свом самосталном раду, да учитељ свестраније прати рад ученика и да ученици, коришћењем предности алгоритмизације учења и програмираног учења, брже и сигурније усвајају знања, вештине и навике.

Захваљујући свесрдној подршци Министарства просвете и спорта, као и локалне заједнице, наша школа је данас потпуно отворена и савремена школа која континуирано тежи подизању квалитета наставе на ниво  који одговара савременим тенденцијама образовања.