Основна школа 'Вук Караџић' Пожаревац

Фотогалерија Преузимања
 
Насловна
Професионална оријентација Е-пошта

На основу досадашњег рада и искуства можемо закључити да су ученици, њихови родитељи и запослени у школи дали подршку започетој имплементацију ПО.

Родитељи су добро одреаговали на увођење новина и поједини су спремни да активно учествују у имплементацији ПО, што ће посебно бити од значаја при реализацији реалних сусрета.

     Ученицима је имплеменатација ПО занимљива и након реализације многих радионица показали су интересовање и жељу да активно учествују.

         Директор школе схвата озбиљност даљег рада на имплементацији ПО у нашој школи и спреман је да изађе у сусрет нашим захтевима кад год је то потребно, а посебно ће његова улога бити значајна када започнемо сарадњу са локалном заједницом и локалним институцијама.

       Наставници Српског језика, Грађанског васпитања, Енглеског језика, Информатике, Техничког образовања и Ликовне културе, као и одељенске старешине, добили су планове и програме реализације радионица.

Све што је планирано за 2011. годину је и реализовано. Обухваћени су сви ученици 7. и 8. разреда.

Реализоване су радионице из области учења:

 

7. РАЗРЕД

8. РАЗРЕД

1.Самоспознаја

2.Информације и истраживања

 

1.Самоспознаја

2.Информације о занимањима и претраживање

3.Могућности школовања и каријере

 

              Сарадња са менторком је константна и доприноси ефикаснијем и квалитетнијем раду. Сарадња је посебно наглашена у следећим областима:

·       успостављање контакта са локалном заједницом,

·       давање конструктивних савета и упутстава за административне послове, који обухватају писање плана имплементације ПО, писање плана менторства МОШ1 у односу на МОШ2 и писање протокола сарадње са институцијама и школама и

·       сарадња са медијима и појављивање у медијима.

          Чланови тима за ПО су веома мотивисани за рад на имплементацији ПО. Сматрамо да је програм ПО веома детаљан, практичан и да ће његово остварење довести до крајњег циља – да оспособимо ученике да донесу што ваљанију одлуку о даљем школовању (запослењу).

            Промоција имплементације програма ПО и позив свим школама на сарадњу са нашом школом остварени су преко медија – локалне телевизије „Сат“.

Оформљени су вршњачки тимови за 7. и 8. разред.

            Сарадња са БОШ школом „Доситеј Обрадовић“ реализована је у децембру 2011. године, тако што је у просторијама наше школе, са вршњачким тимовима 8. разреда обе школе одржана радионица „Селективна анализа информативног материјала о жељеним школама, односно могућностима каријере у односу на интересовања“.

             Припремљен је План менторства МОШ1 у односу на МОШ2 и чекамо други круг базичне обуке, након чега ћемо знати која школа је МОШ2.

У децембру 2011. године одржан је састанак представника школе са представницима удружења и асоцијација предузетника, на манеифестацији "Дани предузетника" . Том приликом је представник школе  представио програм ПОиКВ у ментор школи, циљеве и могућности сарадње, а посебно у делу реалних сусрета. Презентација је наишла на велико интересовање, како организаотора манифестације ( Градске управе Пожаревац) тако и самих предузетника. Иницирана је израда Протокола и очекује се да у наредном периоду он буде и потписан.

           Такође је у децембру 2011. године,  након окончања уговорних обавеза и  на иницијативу ментора и тима, у Социорехабилитационом  клубу за младе (мандат  - рад са децом  и младима у сукобу са законом и у ризику, а ПоиКВ једна од  услуга који се пружају младима),  реализован је састанак са НСЗ, КЗМ, Унијом предузетника, Канцеларијом за локални економски развој, ТРАНКWАЛДЕР и Економском  школом која пилотира програм КВиС за осетљиве групе. Скициран је предмет Протокола којим ће се дефинисати улоге актера значајних за ПОиКВ и запошљавање, а такође је лобирано за средства буџета за промоцију  пројекта. Састанку је присуствовала и М2 , која ће у наредном  периоду преузети менторство  над  школом, те је ово била идеална прилика за међусобно упознавање и успостављање контакта.

 

                                                                                                                         Тим за ПО

Маја Милошевић, координатор