Основна школа 'Вук Караџић' Пожаревац

Фотогалерија Преузимања
 
Насловна arrow Запослени
Запослени Е-пошта

Наша школа има веома стручан кадар. Већина наставника и учитеља похађала је многобројне семинаре за реформу школства и осавремењивање наставног рада.

Све ово доводи до многобројних резултата на такмичењима из свих наставних и ваннаставних области, а посебни из области саобраћаја где сваке године на европском такмичењу постижемо запажене резултате.

Школа има струне сраднике: педагога, психолога, библиотекара и медијатекара.

 

УПРАВА ШКОЛЕ
Директор школе
Помоћник директора
Секретар школе


СТРУЧНА СЛУЖБА
Педагог и психолог


БИБЛИОТЕКА
Библиотекар


УЧИТЕЉИ-РАЗРЕДНА НАСТАВА
I - IV Разред


НАСТАВНИЦИ-ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Настава српског језика
Настава енглеског језика
Настава француског језика
Настава ликовне културе
Настава музичке културе
Настава историје
Настава географије
Настава физике
Настава математике
Настава биологије
Настава хемије
Настава техничког образовања
Настава физичког васпитања
Настава информатике
Верска настава


ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Рачуноводство школе
Одржавање и услуга школе