Организација рада

Матична школа у Пожаревцу

Матична школа налази се у Моравској улици број 2 у Пожаревцу на раскрсници трију улица – Партизанске, Ратарске  и Моравске. Има 17 учионица, пет кабинета, библиотеку, два продужена боравка, фискултурну салу са две свлачионице, кухињу са трепезаријом где ученици свакодневно добијају по један суви оброк, а ученици из продуженог боравка ручак и ужину, зборницу за наставнике, канцеларију за директора, помоћника директора, благајника, секретара, педагошко-психолошку службу и стоматолошку амбуланту. Школа има два дворишта са теренима за фудбал (40х20) и кошарку (28х15).

Настава у матичној школи организована је у две смене (градска и путничка).

Издвојена одељења

Настава се у издвојеним одељењима реализује у преподневним часовима. Објекти издвојених одељења од матичне школе удаљени су од 6 до 15 km. 

Школа у Забели је осмогодишња, а школе у Дубравици, Батовцу, Брежану, Живици и Драговцу су четворогодишње.

 

ОШ „Вук Караџић“ у Забели изграђена је 1949. године, а са радом је почела школске 1950/51. године као четворогишња школа. Тада је школа имала назив „Чеда Васовић“. Прва учитељица била је Анка Томашевић. У школи је покренут први ђачки лист у крају под називом „Наш рад“. Школске 1955/56. и 1956/57. године при школи су радила вечерња одељења за основно образовање одраслих, превасходно радника КПД-а Забела, који су добијали сведочанство о завршеној четвороразредној основној школи, а у периоду од 1949. до 1960. године реализовано је елементарно описмењавање осуђених лица. У току 1956/57. године КПД Забела дограђује још три учионице, просторију за школску кухињу и хигијенско-санитарни чвор, након чега Одељење за просвету општине Пожаревац доноси решење на основу кога школа постаје осмогодишња. Школска зграда је 1987. године преуређена и реконструисана уз велику помоћ КПД-а Забела. Одељење у Забели данас је осмогодишња школа и броји 60 ученика, распоређених у шест одељења. Одељења у нижим разредима су комбинована, а у вишим разредима некомбинована. Ниже разреде похађају ученици из Забеле, а више разреде ученици из Батовца, Дубравице и Забеле. Школа се састоји од једне зграде величине 663 m². Укупно има седан учионица и три спортска терена површине 770 m², док цело двориште обухвата површину од 1587 m². Школа је опремљена кабинетом за информатику. Школа има терен за рукомет, одбојку и кошарку, као и травнати простор.
ОШ „Вук Караџић“ у Батовцу почела је са радом као четворогодишња школа1878. године у згради која се налазила на месту данашњег игралишта. Друга школска зграда изграђена 1893. године у садашњем школском дворишту, а данашњи објекат школе изграђен је 1958. године. Први учитељи били су Персида Јовановић, Љубомир Николић и Драгиша Драгутин Михаиловић. Одељење у Батовцу данас је четворогодишња школа и броји 9 ученика. У свом саставу има две учионице, просторију за припремно предшколску групу, канцеларију и мокри чвор. Објекат је величине 467 m², спортски терен 1012 m², а школско двориште 5.400 m².
ОШ „Вук Караџић“ у Брежану почела је са радом школске 1945/46. године као четвороразредна школа за дечаке. Након Другог светског рада прерасла је у осмогодишњу школу, а школске 1959/60. године поново постаје четворогодишња школа. Нова школска зграда, која се и данас користи, изграђена је 1986. године. Издвојено одељење четворогодишњње школе у Брежану има 2 учионице, зборницу, две просторије за предшколце, котларницу и санитарни чвор. Броји укупно 26 ученика. Површина затвореног дела школског објекта износи 301 m², дворишта 4230 m² и спотрских терена 861 m². У преподневним часовима у просторијама школе предшколска установа „Љубица Вребалов“ реализује припремни предшколски програм.
ОШ „Вук Караџић“ у Дубравици почела је са радом школске 1844/45. године и носила је назив „Бранислав Нушић“, а настава се прво одржавала по приватним кућама, затим у школском стану и на крају у садашњој школској згради која је изграђена 1898. године. Први учитељи били су Добрица Јањић и Ђорђе Угодић. До школске 1960/61. школа је радила као четворогодишња, да би након тога постала осмогодишња, са подручном школом у Батовцу. Због великог броја деце изнајмљиване су просторије задружног дома, тадашње кафане и здравствене станице. Школске 1965/66. године интегрише се са школом у Забели и поново ради као четворогодишња школа. Одељење у Дубравици данас је четворогодишња школа и броји 11 ученика, распоређених у два одељења. У свом склопу има две учионице, канцеларију и мокри чвор и површине је 351 m². Школско двориште заузима 2.332 m², у чијем склопу је кошаркашки терен од 138 m². У поподневним часовима у просторијама школе предшколска установа „Љубица Вребалов“ реализује припремни предшколски програм.

ОШ „Вук Караџић“ у Драговцу почела је са радом 1890. године, а настава је извођена у приватним кућама. Школска зграда изграђена је 1892/93. године и наставу су похађали ученици од првог до четвртог разреда. Први учитељи били су Петар Мартиновић, Војин Путниковић и Стојан Димовић. Одељење у Драговцу данас броји 12 ученика од првог до четвртог разреда. Школа има 2 учионице, зборницу, просторију за предшколце, котларницу и санитарни чвор. Површина затвореног дела школског објекта износи 226 m², дворишта 2279 m² и спотрских терена 1383 m². Школа има терен за рукомет, кошарку и травнати простор. У преподневним часовима у просторијама школе Предшколска установа „Љубица Вребалов“ реализује припремни предшколски програм.
ОШ „Вук Караџић“ у Живици изграђена је 1879. године и радила је под називом „Драги Дулић Моравац“ као осмогодишња школа, са подручним одељењима у Брежану и Драговцу. Школске 1975/76. године поново постаје четворогодишња школа, када је интегрисана са ОШ „Вук Караџић“ у Пожаревцу. Школа има 2 учионице, зборницу, котларницу и санитарни чвор. Школа има терен за рукомет, кошарку и травнати простор. Површина објекта је 294 m², а школско двориште заузима простор од 9.225 m². Одељење у Живици је четворогодишња школа и настава се изводи у преподневним часовима. Школа укупно броји 12 ученика од првог до четвртог разреда.