Ваннаставне активности

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства, школа реализује слободне активности ученика. Слободне активности организују се у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта.

Спортске активности

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру школског програма, реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици који су заинтересовани.

У школи постоје бројне спортске секције. Највећи број ученика бави се се малим фудбалом, гимнастиком, кошарком, рукометом, стоним тенисом, одбојком и атлетиком.

Стонотенисери сваке године постижу запажене резултате на Државном школском такмичењу у стоном тенису.

Једном годишње у школи се организују школски турнири у малом фудбалу, рукомету, одбојци и кошарци.

Неколико пута у току године у школи се одржавају јавни часови спорта – рукомет, кошарка.

Ученици редовно посећују значајне спортске манифестације у Пожаревцу и Београду.

Два пута годишње реализује се РТС крос у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства омладине и спорта.

Јавни часови спортских дисциплина редовно се одржавају и у различитим спортским објектима – карате, одбојка.

Такође, школа се од почетка укључила у пројекат „Покренимо нашу децу“ и увела обавезне спортске активности у оквиру других часова и великих одмора.

Културне активности

Културне активности су најчешће организоване ваннаставне активности у школи. Постоји тим за културно-јавну делатност школе који сваке године организује одређен број обавезних и факултативних активности.

Обавезне културне активности односе се на организацију и реализацију свечаног програма посвећеног пријему ђака првака, Дану школе, школској слави, као и обележавање Свете Тројице и Спасовдана.

Факултативне културно-јавне активности подразумевају:

  • присуство позоришним представама у школи и ван ње;
  • присуство едукативним музичким концертима;
  • извођење културно-забавног програма посвећеног Новој години, крају школске године, Дану жена, Дечјој недељи, Дану екологије;
  • учествовање на различитим градским манифестацијама (украшавање града, Фестивал младих);
  • одржавање књижевних и драмских вечери;
  • сарадња са КУД „Др Раша Лазаревић“ из Живице;
  • учествовање у манифестацијама од државног значаја (манифестација „Коло за Гиниса“ у Новом Саду, свечаност поводом сарадње Србије и Грчке у сарадњи са Друштвом „Ристо Колоњаз“);
  • украшавање школских паноа и прављење ликовних изложби;
  • организација „Новогодишње чајанке“;
  • сарадња са СПЦ;

поред наведених, организују се и посете промоцијама дечјих песника, различите активности у Градској библиотеци и ликовне колоније.

У школи постоје бројне спортске секције. Највећи број ученика бави се се малим фудбалом, гимнастиком, кошарком, рукометом, стоним тенисом, одбојком и атлетиком.

Стонотенисери сваке године постижу запажене резултате на Државном школском такмичењу у стоном тенису.

Једном годишње у школи се организују школски турнири у малом фудбалу, рукомету, одбојци и кошарци.

Неколико пута у току године у школи се одржавају јавни часови спорта – рукомет, кошарка.

Ученици редовно посећују значајне спортске манифестације у Пожаревцу и Београду.

Два пута годишње реализује се РТС крос у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства омладине и спорта.

Јавни часови спортских дисциплина редовно се одржавају и у различитим спортским објектима – карате, одбојка.

Такође, школа се од почетка укључила у пројекат „Покренимо нашу децу“ и увела обавезне спортске активности у оквиру других часова и великих одмора.

Образовне активности

Образовне ваннаставне активности превасходно подразумевају активности које за циљ имају проширивање знања ученика. Реализују се у школи или ван ње кроз радионице, предавања, учествовање у манифестацијама, предавања, акције, пројекте, посете.

У оквиру ових активности реализује се програм професионалне оријентације, чији је циљ да ученици осмог разреда на крају школовања донесу ваљану одлуку о даљем школовању на основу својих интересовања и могућности. Ученици осмог разреда посећују све средње школе у Пожаревцу и ближе се упознају са смеровима које средње школе нуде, бројем бодова потребним за упис, као и са потенцијалним занимањима којима се након завршене средње школе могу бавити или које факултете могу уписати. Исту фунцију има и Сајам образовања, који наша школа традиционално организује у Центру за културу у Пожаревцу од 2012. године. Сајам образовања сваке године посети око хиљаду ученика осмог разреда из Пожаревца, Костолца, Петровца и Лучице. У оквиру програма професионалне оријентације ученици осмог разреда у току школске године обилазе различите државне и приватне установе, како би се детаљније упознали за описима различитих занимања. Ученици сваке године обилазе Дом здравља, Ветеринарску станицу, ресторан, ауто-механичарски сервис, апотеку, текстилне произвођаче, суд, полицијску станицу, ватрогасну станицу и друге установе.

У школи се редовно реализују различите акције и пројекти. Са школским зубаром реализује се пројекат „Здрави слаткиши“, у сарадњи са Еколошким друштвом „Пријатељи Чачалице“ реализују се акције поводом Дана планете, Дана екологије и Дана вода и обележавају се Дани здраве хране.

Радионице се најчешће реализују у оквиру секција. Ученици биолошке секције раде радионице о здравој храни, значају воде и очувању животне средине.

Ученици нижих разреда из Батовца један део времена проведеног у школи посвећују ратарским активностима, које подразумевају рад на обрадивом земљишту поред школе и гајење биљака.

Изузетно занимљиви пројекти су „Вече страних језика“ и „Домаћа и страна јела“, где се ученици и наставници баве тематиком повезивања стране и српске културе кроз плес, песму, традицију и кухињу.

Школа има одличну сарадњу са полицијом и сваке године организује предавања о безбедности деце у саобраћају (мобилни саобраћајни полигон, Пажљивко), вршњачком насиљу и безбедности деце на интернету. Радионице о вршњачком насиљу сваке године реализује и омладина ЈАЗАС-а из Пожаревца, а наши ученици, чланови секције за стране језике аутори су документарног филма „Стоп насиљу у школама“.

Ученици ОШ „Вук Караџић“ посебно су активни у радионицама које организује Црвени крст Пожаревац у сарадњи са школом. То су радионице „Сигурније школе, отпорније заједнице“, „Ускршње јаје, дечија радост“, као и такмичења пружања прве помоћи.

Образовне ваннаставне активности често се реализују у школској библиотеци. Посебна пажња посвећује се првацима, који у школској библиотеци уче како се треба понашати у библиотеци, како могу да постану члан библиотеке и на који начин могу да пронађу жељену књигу. У школској библиотеци одржавају се активности новинарске и библиотечке секције.

Циљ библиотечке секције је да развије интересовање и љубав према књизи уопште, да подстиче ученике на читање књига и поред обавезне литературе, развијање културе читања свих врста текстова, упознавање ученика са разноврсном литературом у складу са узрастом, укључивање ученика при лепљењу и обради оштећених књига, што доприноси развијању осећаја за чување књига уопште, подстицање и развијање креативности код ученика, стварање радних навика, мотивисање ученика за самостални, истраживачки рад, упућивање ученика на правилно коришћење речника и лексикона, подстицање надарених и талентованих ученика на читање и учешће у разним културно-забавним активностима школе и бодрење и подршка деци која самостално пишу.

Најзначајније образовне вананаставне активноси односе се на додатни рад са надареним ученицима и њихову припрему за такмичења из свих наставних предмета.

Посебно интересантан рад са ученицима је у оквиру саобраћајне секције, по којој је наша школа најпознатија у округу. У последњој деценији сваке године наши ученици и наставник освајају прва места на општинским, окружним и државним такмичењима, а могу се похвалити са по једним другим, трећим и четвртим местом и са два прва места на европском такмичењу из саобраћаја. У Шпанији и Норвешкој наши ученици били су прваци Европе.

Ученици новинарске секције превасходно се баве израдом текстова за школски часопис „Вукова ризница“, али и сарадњом са САТ телевизијом, као водитељи, спикери и новинари емисије за децу „Инфо Сатић“.

Од школске 2016/17. године на крају школске године одржава се „Сајам старих уџбеника“, где ученици и њихови родитељи могу међусобно да разамене уџбенике и на тај начин олакшају себи набавку уџбеника за наредну школску годину. У плану је да то постане традиција и да на тај начин школа помогне родитељима ученика.

Активности забавног карактера

Ваннаставне активности забавног карактера имају за циљ да улепшају ученицима боравак у школи. Игра има значајну улогу у развоју и учењу школског детета. Деца се играју из задовљства, али за њих она није само забава, већ и активност којом задовољавају своје основне потребе. Игра најпотпуније обезбеђује јединство физичког, интелектуалног и социо-емоционалног развоја детета и зато ОШ „Вук Караџић“ у Пожаревцу редовно организује и подстиче реализацију забавних активности за ученике.

Ту спадају организација маскенбала у матичној школи и издвојеним одељењима, присуствовање мађионичарским представама, дружење са предшколцима из околних предшколских установа, учествовање на пожаревачком карневалу, обележавање Дана заљубљених, организација мале другарске вечери за ученике четвртог разреда, извођење зимских дечјих игара (грудвање, прављење Снешка Белића), организација ревијалних спортских такмичења између наставника и ученика, организована посета 3Д биоскопима и многе друге активности.

Ученичка задруга „Вуковци“ сваке године организује ускршње, новогодишње и осмомартовске вашаре, којима претходе креативне ликовне радионице ученика, њихових родитеља и учитеља.

Екскурзије и излети ученика

Екскурзије и излети ученика планирани су Годишњим планом рада школе за сваку школску годину. Најчешће дестинације које ученици нижих разреда обилазе у оквиру екскурзија су Јагодина, Свилајнац, Аранђеловац, Београд и Крагујевац, док ученици виших разреда посећују Ниш, Суботицу, Нови Сад и Златибор.

Омиљене су посете Палићком језеру, Природњачком центру у Свилајнцу, зоолошким вртовима у Јагодини и Београду, Нишкој бањи, Ресавској пећини, Опленцу, манастирима на Фрушкој гори и Манасији, Раваници и Жичи.

Често се посећују Шумарице, Ћеле кула у Нишу, Шарганска осмица, Дрвенград, многе бање и Ђавоља Варош.

Локални излети подразумевају посете Виминацијуму, хиподрому, градским музејима, галерији, архиву и међусобне посете ученика из издвојених одељења.

Циљ екскурзија и излета је да ученици прошире стечена знања, сазнају и науче нешто ново и друже се са својим вршњацима.